WARSZAWA

Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Warszawie

02.10.2021

Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie.

8 godz.

03.10.2021

Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne.

8 godz.

09.10.2021

Podstawy analizy portfelowej.

8 godz.

10.10.2021

Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite.

8 godz.

30.10.2021

Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe.

8 godz.

31.10.2021

Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw.

8 godz.

06.11.2021

Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych.

8 godz.

07.11.2021

Powtórzenie materiału.

8 godz.

OGÓŁEM:

64 godz.

Godziny zajęć: dzień szkoleniowy kursu maklerskiego trwa 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9 i kończą o 17.

Warunki uczestnictwa

Aby zapisać się na kurs należy:

1. Przesłać swoje dane kontaktowe drogą mailową lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.
2. Wpłacić całość kwoty lub pierwszą ratę w wysokości 1200 zł na numer konta podany w zakładce Kontakt, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące płatności.

Otrzymają Państwo e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawierający szczegóły dotyczące harmonogramu zajęć. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Całkowity koszt kursu:

2900

Studentom oraz absolwentom szkół wyższych do roku od ukończenia studiów przysługuje zniżka w wysokości 200 zł.

Miejsce kursu

Siedziba spółki: ul. Kasprowicza 119 lok 52

Sala szkoleniowa

Podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje oraz słodkie przekąski.