O FIRMIE

Firma funkcjonuje na rynku od 2008 roku. Nasza działalność jest wspólną inicjatywą licencjonowanego maklera papierów wartościowych oraz wykładowcy akademickiego. Jesteśmy jedną z pierwszych firm istniejących na rynku prowadzących szkolenie w pełni przygotowujące do państwowego egzaminu na maklera papierów wartościowych. Prowadząc kilkadziesiąt edycji kursu w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie a teraz także w Łodzi pomogliśmy zdać egzamin i uzyskać licencję maklera już prawie 200 osobom. Prowadzimy także kursy w postaci szkoleń zamkniętych dla pracowników firm inwestycyjnych oraz kursy dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej dla studentów uczelni wyższych. Zdecydowanie najwięcej uczelni wyższych oraz firm inwestycyjnych w całej Polsce powierzyło właśnie nam przygotowanie swoich uczestników do egzaminu na maklera

Kładziemy nacisk przede wszystkim na jakość naszego szkolenia, wartość merytoryczną oraz zrozumiałą formę przekazu. Posiadamy doświadczenie, wiedzę oraz umiejętność przekazania jej w prosty i zrozumiały sposób. Istotna dla nas jest efektywność prowadzonego przez nas kursu. Zdawalność wśród naszych absolwentów jest zdecydowanie wyższa niż pozostałych osób podchodzących do państwowego egzaminu. Więcej o zdawalności naszych absolwentów znajdziecie Państwo w zakładce Referencje Nasi kursanci uzyskują także jedne z najlepszych wyników punktowych na egzaminach

O jakości szkolenia świadczyć może fakt, iż byli uczestnicy naszego szkolenia, którzy po naszym kursie zdali egzamin na maklera, próbują tworzyć podobny kurs na wzór naszych wykładów. Uczetniczka naszego szkolenia zasila także kadrę szkolącą w Związku Maklerów i Doradców. Potwierdza to, że jakość organizowanego przez nas szkolenia jest naprawdę wysoka.

Kursy naszych absolwentów: MAKLERS.PL oraz nie istniejący już MAKLER.RZESZOW.PL

Jesteśmy zdania, że o ile harmonogram i układ kursu, materiały czy skrypty, a nawet program wykładów można skopiować, o tyle samych wykładowców, doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności jej przekazania w żaden sposób się nie da.