Kurs maklerski we Wrocławiu

TERMIN

Harmonogram zajęć najbliższej edycji we Wrocławiu

02.03.2019 Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie. 8 godz.
03.03.2019 Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne. 8 godz.
16.03.2019 Podstawy analizy portfelowej. 8 godz.
17.03.2019 Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite. 8 godz.
23.03.2019 Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe. 8 godz.
24.03.2019 Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw. 8 godz.
06.04.2019 Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych. 8 godz.
07.04.2019 Powtórzenie materiału. 8 godz.
Ogółem: . 64 godz.

Godziny zajęć: dzień szkoleniowy kursu maklerskiego trwa 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9 i kończą o 17.


MIEJSCE KURSU

Centrum szkoleniowe przy ul. Krasińskiego 15a.


SALA SZKOLENIOWA

Podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje oraz słodkie przekąski; w budynku obok mieści się także restauracja.