WROCŁAW

Harmonogram zajęć najbliższej edycji w Wrocławiu

28.08.2021

Matematyka finansowa, wartość pieniądza w czasie.

8 godz.

29.08.2021

Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych, strategie inwestycyjne.

8 godz.

04.09.2021

Podstawy analizy portfelowej.

8 godz.

05.09.2021

Techniki notowań giełdowych - notowania jednolite.

8 godz.

11.09.2021

Techniki notowań giełdowych - notowania ciągłe.

8 godz.

12.09.2021

Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw.

8 godz.

25.09.2021

Konstrukcja, analiza i wycena instrumentów pochodnych.

8 godz.

26.09.2021

Powtórzenie materiału.

8 godz.

OGÓŁEM:

64 godz.

Godziny zajęć: dzień szkoleniowy kursu maklerskiego trwa 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9 i kończą o 17.

Aby zapisać się na kurs należy:

1. Przesłać swoje dane kontaktowe drogą mailową lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.
2. Wpłacić całość kwoty lub pierwszą ratę w wysokości 1200 zł na numer konta podany w zakładce Kontakt, gdzie znajdą Państwo szczegóły dotyczące płatności.

Otrzymają Państwo e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty oraz zawierający szczegóły dotyczące harmonogramu zajęć. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Całkowity koszt kursu:

2900

Studentom oraz absolwentom szkół wyższych do roku od ukończenia studiów przysługuje zniżka w wysokości 200 zł.

Miejsce kursu

Centrum szkoleniowe przy ul. Krasińskiego 15a.

Sala szkoleniowa

Podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje oraz słodkie przekąski.