Referencje uczestników kursu, którzy zdali egzamin w październiku 2015

Szymon Gil - numer licencji 3071

Paweł Krakowiak - numer licencji 3073

Radosław Białacki - numer licencji 3089

Adrian Skorupa - numer licencji 3083

Andrzej Pluta - numer licencji 3067

Michał Małaszkiewicz - numer licencji 3094

Przemysław Hadała - numer licencji 3088

Juliusz Tarnowski - numer licencji 3082

Powrót do zakładki Referencje